Athina og sensitiviteten

Jeg er særligt sensitiv, vi kalder det også højsensitiv. Det opdagede jeg, da jeg læste Elaine N. Arons bog: Særligt sensitive mennesker (Borgen 2008). Jeg har altid vidst, at jeg har en stor indlevelsesevne, men da jeg læste om den særlige sensitivitet, var der meget, der faldt på plads. Det blev helt forståeligt, hvorfor jeg reagerer, som jeg gør. Og mit liv fik mere glæde og en større ro.

Det er en af mine visioner at udbrede viden om det sensitive personlighedstræk – og støtte processer, så de sensitive kvaliteter værdsættes og kan bidrage til at gøre verden til et bedre sted at være for os alle sammen.

Jeg skriver bøger om særligt sensitive mennesker for at øge forståelsen hos den enkelte og i samfundets forskellige institutioner. Foreløbig er kommet Spisning og sensitivitet, Sensitive børn,  Introduktion til sensitive børn og Sensitive unge. Jeg har skrevet de tre sidstnævnte bøger sammen med Lene Sonne.

Det ligger mig også på sinde, at der skabes dialog med erhvervslivet, og at der indhøstes erfaringer mht. hvordan højsensitive kan give deres bidrag i erhvervslivet – og trives med det. I HSP foreningen har Ingemaje Lange stået for undersøgelsen Særligt sensitive menneskers erfaringer med arbejdslivet.

Højsensitive mennesker har nogle kvaliteter, der er væsentlige ikke bare for dansk erhvervsliv, men også for samfundet i almindelighed. For at sensitive kan fungere optimalt, skal arbejdsvilkårene kunne tilrettelægges, så unødig overstimulering undgås – og det er lige så vigtigt, at de sensitive kvaliteter kan få plads – at de bliver brugt.

Det kræver nytænkning. Der kan opbygges et erfaringsgrundlag, ved at sensitive kommer til orde med deres kvaliteter og behov omkring deres arbejdssituation – og erhvervslivet formulerer sig med deres erfaringer, overvejelser og behov. Jeg tror, der skal nogle projekter til. Sådan kan nye muligheder opstå.

Jeg håber også, at det kommunale regi får øje på potentialet i det sensitive – og ser betydningen af accept og nærvær i kommunikationen med sensitive. Nogle sensitive får behandlingsbehov, fordi deres livsvilkår er vanskeligere, end de kan magte. Den rigtige forståelse og støtte kan gøre flere i stand til at skabe sig et godt liv og bidrage til samfundet.

Mine uddannelser i hovedtræk

  • Psykolog fra Københavns Universitet
  • HD i organisation fra CBS
  • NLP Practitioner og Master hypnoterapeut
  • Chok/traume terapeut
  • Krop/gestalt terapeut
  • Den store terapeut træning fra Risk (11 uger over 18 måneder)
  • Healingsterapeut, blomsterterapeut, Aura Soma terapeut
  • Gennemført kursusforløb i intuitiv ledelse

Jeg kombinerer min livserfaring med redskaber og indsigter fra mine uddannelser, når jeg samarbejder med mennesker om at skabe selvindsigt og forandringer.

Mine arbejdsmæssige erfaringer

Jeg var med til at reorganisere HSP Foreningen i januar 2011 og har været formand siden januar 2012. I denne periode er foreningen blevet etableret med hjemmeside, foldere og lokalafdelinger. Se hsp-foreningen.dk

I denne opbygningsperiode har jeg skrevet bøgerne Sensitive børn, Introduktion til sensitive børn  og Sensitive unge. Jeg har holdt mange foredrag og workshops, lavet gruppeforløb for voksne og forældre til særligt sensitive børn samt haft terapi og rådgivning af voksne, unge og børn.

Jeg oplever, at mine mange års erfaring med at arbejde dybt med sensitive unge og voksne giver et nuanceret udgangspunkt for at arbejde med de særligt sensitive børn – og for at rådgive deres forældre. Det er meget inspirerende. Jeg har ofte behandlet unge og voksne, der betror mig, at de har haft problemerne, lige fra de var børn, ofte fra de var 6-8 år eller endnu tidligere. Nu kan jeg hjælpe børn, så de får det nemmere og forhåbentlig undgår nogle rigtig vanskelige år.

I perioden fra 2003-10 har jeg arbejdet i regi Abegg & Bro, Center for Spiseforstyrrelse og Livskompetence. Jeg har lavet individuel terapi, rådgivning, grupper, psykoedukation og kurser. Fra 2005-10 har vi gennemført metodeudvikling med tværfagligt samarbejde og ekstern evaluering på bevilling fra socialministeriet.

På dette grundlag og i fortsat samarbejde med Theresa Abegg og Karen Bro har jeg skrevet bogen Spisning og sensitivitet – hjælp til børn og unge. Bogen er primært henvendt til forældre og netværk, men også til mennesker med en spiseforstyrrelse. Sensitive mennesker uden spiseforstyrrelse, der bakser med mange negative tanker, vil også have glæde af bogen. Den foreligger som e-bog og som trykt bog.

1997-2001 havde jeg sammen med to andre virksomheden I Team, en kursusvirksomhed med konsulenttræning og udvikling af de personlige kvalifikationer i IT branchen. Vi fusionerede, og jeg sad i direktionen i A-Team International A/S.

Siden 1999 har jeg praktiseret som psykolog med terapi, udviklingsgrupper og kurser, hhv. organisationsudvikling, herunder coaching af ledere og medarbejdere.

1990 udkom bogen Struktureret analyse, integreret systemanalyse, som jeg skrev sammen med Terese Lange.

1978-1997 var jeg underviser og kursusudvikler ved Datanomuddannelsen under CBS.

1985-1997 var jeg freelance konsulent i forandringsprocesser markedsført af Niveau.

1985-1986 var jeg ansat i Niveau med markedsføring, salg og produktudvikling.

1965-1978 var jeg konsulent hos Datacentralen I/S, nu CMS. Først beskæftiget med systemudvikling derefter med metodeudvikling og til sidst med HR: Rekruttering og personaleudvikling.

Nu går jeg bredere ud

Jeg startede i realiteten min praksis som psykolog omkring 2002 med at specialisere mig inden for spiseforstyrrelser og selvskade. Omkring 2010 tænkte jeg, at den indsigt jeg havde fået i det særligt sensitive træk gennem dette dybe arbejde kunne bruges meget bredere. Jeg begyndte at holde foredrag og lave grupper om sensitiviteten.

Nu har jeg igen behov for at gå længere ud med min indsigt. Jeg vil gerne i dialog med alle mulige mennesker – og se, hvad det kan føre med sig.

Det spirituelle område fylder stadig mere, og jeg oplever, at vi som mennesker har brug for at blive mere hele, end den ret materialistiske, præstationsorienterede og rationelt baserede kultur umiddelbart tilbyder.