Nogle personlige betragtninger omkring den nye tid

For mig er det en helt jordbunden erfaring, at vi er på vej ind i en ny tid. Vi flytter os fra Fisketidsalderen til Vandbærerens tidsalder. Jordens vibration bliver jævnligt løftet. Mange tror måske, at det er globaliseringen der gør, at det hele går hurtigere og hurtigere. Det er min forståelse, at det primært skyldes, at vibrationerne på Jorden hæves. Jeg oplever det som om, tiden bliver kortere.

Vi er en gruppe, der har påtaget os den opgave at støtte processen med at få Lystemplet på Kreta godt i gang nu, så det kan være et kraftcenter for at udbrede de nye vibrationer samt give og måske skabe informationer om den Nye Tid. Derigennem kan det bidrage til, at mange får hjælp til at komme godt videre.

I gruppen tænker vi os ikke til tingene, vi åbner os og mærker, hvad der skal ske som næste skridt. Vi havde overvejet, om stedet og hjemmesiden skulle hedde noget i retning af ’Lighttemple of truth’. Så fik vi at vide af stedets deva, at vi ikke måtte tage så store skridt nu. Det ville være at gå fra de mennesker, som stedet og templet skal være der for. Så nu leder vi efter det rette navn på en anden måde.

Sand og ægte er nøgleord i den nye tid. Vi skal slippe strategier og manipulation og lade tingene virke gennem deres sandhed, indre som ydre. Det er en stor lettelse for mig som særligt sensitiv. Jeg er fuldstændig tryg, når jeg er sammen med mennesker, der er ægte. Det er så smukt at kunne være sammen i den virkelighed, der nu engang er. Også selv om der måske er noget i den, der ikke i sig selv er smukt. Fx et menneske med angst, en regning, vi ikke kan betale eller en kloak, der løber over.

Villighed til at være i flowslippe kontrollen er centralt. Vi bliver hele tiden udfordret i, at vi gerne vil have styr på processen, samtidig med, at vi ikke kan styre, hvad der sker. Et eksempel: Først tænkte vi, at i overgangsfasen, hvor vi får overdraget stedet som en slags bestyrere, skal det ikke være sat til salg. Vi skal have de ca. 3 år til at rejse stedet. Så fik vi kontakt med en mulig køber fra Island, der ville bruge stedet helt, som vi også har en vision om. Men havde det ikke været sat til salg, havde vi formentlig ikke mødt ham. Og vi håber på et samarbejde. Det må vise sig. Dette er ikke information om et salg! Det må ikke misforstås.

Dukker der nogen op, der har mere kraft til at løfte stedet, end vi kan mobilisere, så er det ok, at de overtager opgaven. Dette vilkår gør så, at vi hele tiden må arbejde for stedet med et nærvær og en glæde, så processen bærer lønnen i sig selv. Vi skal være til stede i hvert skridt og opleve det hele. Så er vi klar til at give det fra os til en for stedet god proces, og lade vores kræfter blive frigivet til andre opgaver.

Tiden hvor vi ofrer os er forbi. Vi skal trives i og med det, vi gør.

Vi er medskabere i livet, vi er ikke tjenere i gammel forstand. Vi tager ansvar for at handle opmærksomt og sandt. Det skaber glæde og ydmyghed i værdighed. En følelse af at være en delt af noget meget stort som en ligeværdig brik. Ja, ligeværdighed er også et nøgleord i den nye tid.

Vi har levet i en tid, hvor vi udviklede os gennem smertefulde oplevelser. Gennem smerte erfarede vi, hvad vi skulle eller ikke skulle gøre. I den nye tid vil glæden være fremherskende, og vi skal udvikle os i glæde over livet og kærligheden. Vores gamle tankemønstre, der skaber modstand, bekymring og smerte skal afløses af en indstilling, hvor vi har øje for muligheder og føler os frie til at bruge mulighederne, frie til at skabe under et ansvar, som det er naturligt at tage.

Enhedsenergien er også helt central. Vi skal forbinde os med det hele og opleve altings enhed, som udsprunget af samme kilde – med samhørighed. Det kan måske praktiseres ved, at vi først tænker på, hvad vi har fælles med det og dem omkring os, i stedet for først at se efter forskellene. Men vi skal være os selv, som de væsener, vi er med alle vores facetter. Vi skal ikke prøve på at komme til at ligne hinanden. Enheden manifesteres med alle de mange facetter som en del af helhedsenergien.

Dette er kun en lille begyndelse i min og mange andres erfaringer med den nye tid. Kom gerne med dine kommentarer. Kærligst Athina

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *