Særligt sensitive børn – for forældre, bedsteforældre og fagpersoner

Viden, inspiration og redskaber til voksne, der ønsker at forstå og støtte de særligt sensitive børn og unge.
Særligt sensitive børn er ekstra følsomme over for fysiske indtryk som lyde, lys, sult, smerte og kulde eller varme. De kan blive mere rystede af forandringer og tidspres og være meget opmærksomme på andres stemninger og humør. Helt fra fødslen virker de til at suge alle indtryk i omgivelserne til sig og reagere mere intenst på dem. Hvordan kan man forstå og støtte de indadvendte og udadvendte sensitive børn?
Op mod hvert 5. barn fødes med særlig sensitivitet. Disse børn har mange talenter og gaver, som de bedre kan udtrykke og bruge, når forældre og andre voksne forstår deres sensitivitet. Hvordan skal man indrette hverdagen, så de lyse sider af barnets sensitivitet kommer frem? Hvordan styrker man barnets selvværd og gør det mere robust? Foredraget giver forældre, fagpersoner og andre nærtstående voksne viden, redskaber og praktiske eksempler på, hvordan man kan genkende et særligt sensitivt barn og støtte det i hverdagen.

Om det særligt sensitive personlighedstræk:

15 – 20 % af befolkningen er født med et særligt sensitivt nervesystem. Særligt sensitive registrerer flere indtryk og bearbejder dem dybere og mere nuanceret, end de fleste andre. Indtrykkene kan komme fra det fysiske miljø og fra følelser og stemninger, hvor den særligt sensitive reagerer kraftigere på indtryk udefra samt på egne tanker og forestillinger. Særligt sensitives største udfordring er overstimulering. Det særlig sensitive personlighedstræk indebærer også mange positive kvaliteter som bl.a. indlevelse, idérigdom og høj kvalitetssans.

“Det kan være svært at opleve sit barn bakse med at være sensitiv. Det gør en stor forskel at få indsigt og forståelse, det giver mere energi og overskud i familien. Samarbejdet med daginstitution og skole bliver også meget lettere, hvis alle parter kender til og forstår personlighedstrækket. ”

Der vil være tid til spørgsmål og dialog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *