Grupper

Det er min intention igen at lave grupper ud fra, hvad der er behov for. Jeg har tidligere lavet forskellige gruppeforløb:

  • Personlig udvikling for særligt sensitive
  • Grupper for unge sensitive
  • Sensitives arbejdsliv
  • Forældre til særligt sensitive børn.
  • Jeg har et ønske om at starte en supervisionsgruppe for behandlere specielt inden for det sensitive område i løbet af 2016.

Kontakt mig, hvis du er interesseret i et gruppeforløb, der ikke er annonceret. Så ser jeg på, om der kan være basis for at starte en gruppe.